Privacy Policy

HotelVliegticket.nl neemt uw privacy serieus en is blij om dit privacy beleid te verstrekken aan u te informeren over onze werkwijze met betrekking tot hoe we verzamelen, gebruiken en persoonlijke informatie over bezoekers en leden van deze site te beschermen. Persoonlijke informatie is informatie die persoonlijk identificeerbaar is, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, enz.

Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:
Het verzamelen van informatie
HotelVliegticket.nl verzamelt persoonlijke informatie wanneer u onze reisdiensten gebruikt. Bijvoorbeeld, wanneer u zich registreert bij HotelVliegticket.nl, vragen wij uw naam en email adres.
HotelVliegticket.nl ontvangt en registreert automatisch informatie in onze logbestanden van de server van uw browser, met inbegrip van uw IP-adres, type browser en de paginas die u aanvraagt. Deze informatie is niet noodzakelijkerwijs kunnen wij u persoonlijk te identificeren.
HotelVliegticket.nl eist niet dat u geen persoonlijke gegevens in hoeft te voeren om te zoeken op HotelVliegticket.nl, noch wanneer zij worden overgebracht naar websites van derden.
Gebruik van informatie
HotelVliegticket.nl gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
• Als u uw vergunning voor bepaalde functies van de site te verifiëren,
• om uw aanvragen voor producten of diensten te vervullen,
• te personaliseren en aanpassen van de inhoud en de desbetreffende reis diensten die u worden aangeboden
• contact met u opnemen, bijvoorbeeld als u een abonnement op een nieuwsbrief,
• om onze diensten te verbeteren,
• om informatie te verschaffen.
Delen van informatie en openbaarmaking
HotelVliegticket.nl niet verhuren, verkopen of delen persoonlijke informatie over u met andere mensen of bedrijven met uitzondering van (i) om producten of diensten die u heeft opgevraagd inclusief, zonder beperking, producten en diensten van derden, (ii) als we uw toestemming, of (iii) onder de volgende omstandigheden:
• HotelVliegticket.nl kunnen gebruik maken van externe leveranciers om ons te helpen bij het verstrekken van onze producten of diensten en kunnen uw persoonlijk identificeerbare informatie over te dragen aan deze leveranciers die hebben ingeschreven een contract met ons, dat de geheimhouding van uw informatie beschermt en laat de verkoper om het te gebruiken alleen als nodig is om zijn contract na te komen;
• In reactie op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of juridisch proces, of vast te stellen of uit te oefenen onze wettelijke rechten of te verdedigen tegen juridische claims;
• Wanneer we geloven dat het noodzakelijk is om informatie te delen om te kunnen onderzoeken, te voorkomen of actie met betrekking tot illegale activiteiten, verdenking van fraude, situaties die mogelijke bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon te nemen, schendingen van de s HotelVliegticket.nl Terms of Service, of als anderszins vereist door de wet;
• Wij kunnen informatie over u overdragen indien HotelVliegticket.nl wordt overgenomen door of fuseert met een ander bedrijf. In dit geval, HotelVliegticket.nl zal u op de hoogte door het sturen van een kennisgeving aan het e-mailadres opgegeven in uw account HotelVliegticket.nl voordat informatie over u wordt onderworpen aan een ander privacybeleid.
Cookies
HotelVliegticket.nl sets en toegangen cookies op uw computer. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die HotelVliegticket.nl s servers transfer naar uw browser en dat alleen HotelVliegticket.nl s-servers kunnen lezen. Als u de site bezoekt, wordt de cookie vangt specifieke data van de sessie om uw ervaringen te stroomlijnen en, indien u ervoor kiest om uw gebruikersnaam en wachtwoord op te slaan, zal HotelVliegticket.nl opslaan, zodat deze informatie in een cookie dat u niet zal worden verplicht te tekenen in elk keer dat u de site bezoekt. U kunt uitschakelen of verwijderen van cookies in uw internetbrowser toepassing door de toegang tot de veiligheid of privacy-instellingen. Echter, HotelVliegticket.nl moet u cookies ingeschakeld hebben om bepaalde delen van de site te krijgen. HotelVliegticket.nl kan toestaan dat andere bedrijven die advertenties op sommige van onze paginas tonen in te stellen en hun cookies te openen op uw computer. Andere bedrijven gebruik van hun cookies is om hun privacy beleid, deze niet. Andere bedrijven hebben geen toegang tot de HotelVliegticket.nl cookies.
Links naar sites van derden
HotelVliegticket.nl bevat links naar websites van derden, bijvoorbeeld na een zoekopdracht, en kan verwijzingen te bieden aan bepaalde derde partijen producten of diensten. Als u ervoor kiest om een derde partij de website bezoekt of haar producten of diensten te gebruiken, zich ervan bewust zijn dat dit privacybeleid niet uw activiteiten en eventuele informatie die u aan deze derde partij regelen dan. Wij raden u ten zeerste aan het privacybeleid van de websites van derden die u bezoekt te lezen.
Vertrouwelijkheid en Veiligheid
We beperken de toegang tot persoonlijke informatie over u aan de medewerkers die wij geloven hebben een legitieme behoefte om in contact te komen met die informatie om producten of diensten aan u te leveren of om hun werk te doen. HotelVliegticket.nl telt procedurele en technische maatregelen redelijkerwijs ontworpen om uw persoonlijke gegevens tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang of openbaarmaking te beschermen. Hoewel we te goeder trouw inspanningen om de verzamelde informatie in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek op te slaan, kunnen wij volledige veiligheid niet garanderen.
Gemeenschap – informatie-uitwisseling tussen HotelVliegticket.nl gebruikers
Als u ervoor kiest om persoonlijk identificeerbare informatie in uw commentaar, open tekst velden, of andere gebieden van de website bestemd voor het publiek zijn, kunnen andere gebruikers kunnen bekijken en deze informatie te gebruiken. Wij raden tegen het plaatsen van uw e-mailadres en andere persoonlijke identificeerbare informatie op deze manier, tenzij u vertrouwd bent met de mogelijkheid van het ontvangen van ongewenste contact.
Als u uw reis in s HotelVliegticket.nl systeem te redden, zullen andere gebruikers in staat om uw gedeelde reisroute bekijken, tenzij u ervoor kiest uitdrukkelijk niet om uw reisplannen (prive vs Openbaar reis) te delen. Om uw privacy te waarborgen, heeft HotelVliegticket.nl niet weergegeven uw e-mailadres of contactgegevens van de gebruikers, tenzij u expliciet vraagt ons om dit te doen. Let op dat u
Toegang, beoordelen en aanpassen van uw persoonlijke gegevens
Wij bieden u de mogelijkheid om toegang te krijgen, te herzien en bepaalde gegevens wijzigen via de registratie pagina. Op uw verzoek zullen wij uw account te deactiveren en verwijderen van uw persoonlijke gegevens uit actieve dienst. Uw account wordt gedeactiveerd zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is op basis van uw account-activiteit. We zullen behouden in onze bestanden en databases enkele persoonlijke gegevens om fraude te voorkomen, het oplossen van geschillen, het oplossen van problemen, helpen met eventuele onderzoeken, de handhaving van onze Gebruiksvoorwaarden en overeenstemming met wettelijke verplichtingen zoals toegestaan door de wet. Daarom moet je niet verwachten dat al uw persoonlijke gegevens worden volledig verwijderd worden uit onze databases in antwoord op uw verzoek.
Wijzigingen in deze Privacy Policy
HotelVliegticket.nl kan dit beleid wijzigen. Wij zullen u inlichten over belangrijke veranderingen in de manier waarop we omgaan met persoonlijke gegevens door het sturen van een bericht aan het e-mailadres opgegeven in uw account of HotelVliegticket.nl door het plaatsen van een bericht op onze site.
Het HotelVliegticket.nl Team