Algemene Voorwaarden

Gebruik van HotelVliegticket.nl is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden hieronder beschreven.

Lees de Algemene Voorwaarden zorgvuldig voordat u HotelVliegticket.nl gaat gebruiken:
• Door het gebruik van HotelVliegticket.nl gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden
• Als u niet akkoord met de Algemene Voorwaarden hierin uiteengezet, gebruik dan niet HotelVliegticket.nl.
Deze gebruiksvoorwaarden (“Overeenkomst”) beschrijft de juridisch bindende termijnen van uw gebruik van de diensten op HotelVliegticket.nl. Met behulp van de diensten op HotelVliegticket.nl, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door deze overeenkomst, of u nu een “Visitor” (wat betekent dat je gewoon de HotelVliegticket.nl Website bladeren), of een “lid” (wat betekent dat u zich hebt geregistreerd met HotelVliegticket.nl). De term “Gebruiker” verwijst naar een Bezoeker of een lidstaat. U bent alleen gemachtigd om de HotelVliegticket.nl diensten te gebruiken (ongeacht of uw toegang tot of het gebruik is bedoeld) als u akkoord met alle van toepassing zijnde wetten en bij deze overeenkomst. Lees deze overeenkomst en op te slaan. Als u niet akkoord gaat met het, dient u de HotelVliegticket.nl Website en onmiddellijk stoppen met het gebruik van de diensten op HotelVliegticket.nl. Wilt u een lid, communiceren met andere leden te worden en het gebruik van de diensten op HotelVliegticket.nl, dan moet je dit leest overeenkomst en geef uw aanvaarding tijdens de registratie. De inhoud en informatie op deze website (inclusief, zonder beperking, prijs en beschikbaarheid van reis diensten), alsmede de software en infrastructuur die gebruikt om deze inhoud en informatie te verstrekken, is eigendom van HotelVliegticket.nl of haar gelieerde ondernemingen, leveranciers en aanbieders.
HotelVliegticket.nl kan deze overeenkomst van tijd tot tijd en een dergelijke wijziging wordt van kracht op het versturen door HotelVliegticket.nl op de HotelVliegticket.nl Website. U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan alle wijzigingen van deze overeenkomst als u de diensten op HotelVliegticket.nl na een dergelijke wijziging wordt geplaatst. Het is daarom belangrijk dat u deze overeenkomst regelmatig herzien om ervoor te zorgen u worden bijgewerkt met betrekking tot eventuele wijzigingen.
Privacy Policy
Uw gebruik van deze website wordt beheerst door de HotelVliegticket.nl’s Privacybeleid, dat beschikbaar is op Privacybeleid en opgenomen door verwijzing in deze voorwaarden.
Beschrijving van de dienst
HotelVliegticket.nl biedt klanten met tools en middelen voor het zoeken, de planning en het delen van reisdiensten, met inbegrip van online collaboration tools en zoekdiensten nu bekende of hierna ontwikkeld, inclusief, zonder beperking enige software verwerkt in dergelijke tools en diensten (de “Service”).
HotelVliegticket.nl is geen reisbureau of handelaar. Na het voltooien van een zoekopdracht op HotelVliegticket.nl kunt u ervoor kiezen om te worden overgedragen aan de derde-website van de leverancier die u hebt geselecteerd, waarbij een voorbehoud kan worden ingevuld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van de websites waar u uw reservering. Wij raden u de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de websites van de verkoper te lezen. HotelVliegticket.nl is niet verantwoordelijk voor het verzamelen of kwijtschelding van belastingen in verband met uw aankopen van producten en diensten van deze derden aanbieders van reizen.
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Service wordt geleverd “AS-IS” en dat HotelVliegticket.nl geen verantwoordelijkheid voor de tijdigheid, verwijdering, service delivery probleem, of het uitblijven ervan om te zoeken, op te slaan iedere gebruiker informatie, communicatie met gebruikers of personalisatie instellingen.
HotelVliegticket.nl is een gratis service voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik
• U mag deze site niet gebruiken voor commerciële doeleinden
• U mag geen toegang tot HotelVliegticket.nl met behulp van geautomatiseerde processen, zelfs indien dit is voor persoonlijk gebruik
• U mag niet diep-link naar HotelVliegticket.nl voor welk doel dan ook.
Gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal / Handelsmerken
Alle materialen op deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle documentatie, inhoud, tekst, gegevens, afbeeldingen, foto’s, interfaces of andere materialen of werken van auteurschap, (de “Materialen”) zijn copyrighted materialen eigendom van of in licentie bij HotelVliegticket.nl. Alle rechten zijn voorbehouden. De materialen bevatten handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen die eigendom zijn van HotelVliegticket.nl en haar filialen, en kan ook merk-en productnamen die zijn handelsmerken, dienstmerken of handelsnamen van derden die zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Tenzij anders vermeld in de website, bent u gemachtigd te bekijken, downloaden, cache, te kopiëren en het materiaal, onderworpen aan de volgende voorwaarden af te drukken: (1) Een kopie van de materialen of een gedeelte daarvan dient de HotelVliegticket.nl het auteursrecht. (2) HotelVliegticket.nl behoudt zich het recht voor om deze toestemming te allen tijde herroepen, en dergelijk gebruik door u wordt onmiddellijk gestopt te worden na een bericht van HotelVliegticket.nl.
Hyperlinks naar deze site
U krijgt een beperkt, niet-exclusieve recht om een “hypertext link maakt naar de startpagina van deze website, mits deze link niet HotelVliegticket.nl of een van haar andere producten of diensten te schilderen in een valse, misleidende, vernederende of anderszins lasterlijke wijze. Dit beperkt recht kan worden ingetrokken op elk moment en om welke reden dan ook. Je mag niet gebruiken, frame, of gebruik maken van framing technieken om eventuele HotelVliegticket.nl handelsmerk, logo of firmanaam of andere merkgebonden informatie, waaronder de beelden te voegen vinden op de website, de inhoud van de tekst of de lay-out / vormgeving van een pagina of welke vorm dan ook opgenomen op een pagina zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HotelVliegticket.nl.
Lid, wachtwoorden en beveiliging
Bepaalde gebieden van de website kan een wachtwoord worden beperkt en aan de registratie of aanmelden voordat ze kunnen worden benaderd. Wanneer u via ons registratie ontvangt u een account en wachtwoord waarmee u op alle reisdiensten toegang. U gaat ermee akkoord om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord te behouden en zijn volledig verantwoordelijk voor alle aansprakelijkheid en schade ten gevolge van het niet dat de vertrouwelijkheid en alle activiteiten die plaatsvinden door het gebruik van uw wachtwoord te handhaven. U gaat ermee akkoord om ons onmiddellijk kennis te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of andere schending van de beveiliging. U ermee akkoord dat HotelVliegticket.nl niet kan en niet aansprakelijk voor verlies of schade voortkomend uit het niet naleven van dit beleid.
Ingediend inhoud voor opname op of voor verspreiding via HotelVliegticket.nl.
Erkent u dat u verantwoordelijk bent voor de informatie, foto’s, grafieken, berichten, inhoud en ander materiaal dat u uploadt, post, e-mail of anderszins aan de website of ter beschikking stellen met behulp van de Service, en dat je volledig verantwoordelijk zijn voor elk van uw opmerkingen, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en copyright. HotelVliegticket.nl maakt geen aanspraak op eigenaarschap van de inhoud (inclusief foto’s en afbeeldingen) die u verzendt of beschikbaar te stellen voor opname als onderdeel van onze reis. Echter, met betrekking tot de inhoud die u indient of beschikbaar is voor opname te maken als onderdeel van een reis, verleent u HotelVliegticket.nl een wereldwijde, royalty-vrije, niet-exclusieve licentie voor het gebruik, te verspreiden, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, en in het openbaar dergelijke inhoud voor de toepassing van het verstrekken van en het bevorderen van de reis waarvoor deze inhoud was ingediend. Deze licentie bestaat alleen zolang u ervoor kiest om door te gaan tot dergelijke inhoud op de service omvatten en zal eindigen op het moment dat u verwijderen of HotelVliegticket.nl verwijdert dergelijke content van de Dienst. U gaat akkoord met een wereldwijde, royalty-vrije, niet-exclusieve en onherroepelijke licentie voor het gebruik, te verspreiden, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, publiekelijk te vertonen, en in sublicentie te geven inhoud (inclusief foto’s en afbeeldingen) die u verzendt of beschikbaar te stellen voor opname in leveren “openbaar toegankelijk” gebieden van de Dienst. “Openbaar toegankelijke ‘gebieden van de Dienst zijn de gebieden die bestemd zijn door HotelVliegticket.nl beschikbaar te zijn voor het grote publiek, met inbegrip excursies waarbij de mogelijkheid om een reis te delen met het publiek is gekozen. Openbaar toegankelijke gebieden omvatten niet de reizen die u hebt geselecteerd om als prive-reizen.
HotelVliegticket.nl heeft geen controle over de inhoud geplaatst door derden via de Dienst en als zodanig niet instaan voor de juistheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke content. U begrijpt dat door het gebruik van de Service, kunt u worden blootgesteld aan Inhoud die beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is. Onder geen enkele omstandigheid zal HotelVliegticket.nl enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, noch voor enig verlies of schade, van welke aard ontstaan als gevolg van het gebruik van een inhoud geplaatst, gemaild, verzonden, of anderszins beschikbaar gesteld via de Service.
Algemene praktijk met betrekking tot het gebruik van HotelVliegticket.nl
U erkent dat HotelVliegticket.nl kunnen algemene praktijken en beperkingen inzake het gebruik van de Service, inclusief maar niet beperkt tot het maximum aantal routes die kunnen worden opgeslagen in uw account, de maximale grootte van de leden die kunnen werken op een bepaalde reis en de maximale schijf vast te stellen ruimte die zullen worden toegewezen op s HotelVliegticket.nl de servers op uw rekening. Daarnaast gaat u ermee akkoord om geen actie die op te leggen, HotelVliegticket.nl ’s discretie, een onevenredig grote belasting op HotelVliegticket.nl’ s servers of infrastructuur.
Wijziging van de Dienst
HotelVliegticket.nl behoudt zich het recht voor op elk moment en van tijd tot tijd te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent de Dienst (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving. U ermee akkoord dat HotelVliegticket.nl niet aansprakelijk jegens u of enig derde partij voor een wijziging, schorsing of intrekking van de Dienst.
Beëindiging
U ermee akkoord dat HotelVliegticket.nl kan, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, je account onmiddellijk beëindigen en de toegang tot de Dienst. Reden voor een dergelijke beëindiging omvatten, maar zijn niet beperkt tot, (a) de overtredingen of schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden of andere HotelVliegticket.nl overeenkomsten of richtlijnen, (b) verzoeken van rechtshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties, (c) een verzoek door u (op eigen initiatief met deleties), (d) onderbreking of materiële wijziging van de Service (of een deel daarvan), (e) onverwachte technische of beveiligingsproblemen of problemen, (f) lange perioden van inactiviteit, (g) u hebben die zich bezighouden met frauduleuze of illegale activiteiten, en / of (h) niet-betaling van vergoedingen verschuldigd zijn door u in verband met de Diensten. Beëindiging van uw account omvat (a) verwijdering van de toegang tot alle aanbiedingen binnen de Service, inclusief maar niet beperkt tot uw reizen, (b) verwijdering van uw wachtwoord en alle bijbehorende informatie, bestanden en content in verband met of in uw account (of een deel daarvan), en (c) blokkeren van verder gebruik van de Service. Verder gaat u ermee akkoord dat alle beëindigingen voor veroorzaken, moeten worden gemaakt in ’s HotelVliegticket.nl’ discretionaire bevoegdheid en dat HotelVliegticket.nl is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw account of de toegang tot uitstapjes gemaakt met de Dienst.
Aansprakelijkheid
HET GEBRUIK VAN DE DIENST IS OP EIGEN RISICO. DE DIENST IS VOORZIEN VAN EEN “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS. HotelVliegticket.nl UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN DE HAND. HotelVliegticket.nl GEEFT GEEN GARANTIE DAT (i) DE SERVICE VOLDOET AAN UW EISEN, (ii) DE SERVICE ONONDERBROKEN, SNEL, VEILIG OF FOUTLOOS, (iii) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENST ZAL ZIJN JUIST OF BETROUWBAAR ZIJN, (iv) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL GEKOCHT OF VERKREGEN DOOR U VIA DE DIENST AAN UW VERWACHTINGEN, en (v) FOUTEN IN DE DIENST worden gecorrigeerd. DE INFORMATIE, SOFTWARE, EN DIENSTEN OP DE WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN. IN HET BIJZONDER, HotelVliegticket.nl EN HAAR PARTNERS geen garantie voor de nauwkeurigheid van, EN aansprakelijkheid uit voor, onnauwkeurigheden met betrekking tot de informatie en beschrijving van het hotel, luchtvaartmaatschappij en andere reisproducten OP DEZE website (inclusief, zonder beperkingen, foto, LIST met hotel voorzieningen, algemene productbeschrijvingen, ETC.), veel van welke informatie aangeleverd wordt van de respectievelijke leveranciers. HOTEL WAARDEN OP DEZE WEB site zijn bedoeld AS slechts algemene richtlijnen, EN HotelVliegticket.nl EN HAAR PARTNERS geen garantie voor de juistheid van de tarieven. HotelVliegticket.nl EN / OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN / OF WIJZIGINGEN OP DEZE WEBSITE TE ALLEN TIJDE.
HotelVliegticket.nl doet geen uitspraken over DE GESCHIKTHEID VAN DE INFORMATIE, producten en diensten op deze WEBSITE, VOOR WELKE TOEPASSING EN HET FEIT of te koop aanbieden van een product of dienst op deze website maakt geen bekrachtiging OF AANBEVELING VAN deze producten of diensten DOOR HotelVliegticket.nl. ALLE dergelijke producten en diensten worden verstrekt zonder ENIGE VORM VAN GARANTIE. HotelVliegticket.nl, HAAR PARTNERS EN / OF HUN LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, PRODUCTEN EN DIENSTEN, INCLUSIEF ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, eigendomsrecht en onschendbaarheid.
HotelVliegticket.nl leveranciers, met inbegrip NIET BEPERKT AIRLINES, hotels, reisbureaus en reisorganisatoren, waardoor reizen of andere diensten voor rekening of door HotelVliegticket.nl zijn geen agenten of MEDEWERKERS VAN HotelVliegticket.nl. HotelVliegticket.nl GEEFT geen garanties MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN derde leveranciers. HotelVliegticket.nl IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE HANDELINGEN, FOUTEN, WEGLATINGEN GARANTIES, verbreking of nalatigheid van toeleveranciers of voor persoonlijk letsel, DOOD, EIGENDOM SCHADE OF ANDERE schade of kosten die daaruit. HotelVliegticket.nl HEEFT GEEN AANSPRAKELIJKHEID en zal geen vergoeding in het geval van vertraging, ANNULERING, OVERBOEKING, STAKING, overmacht of andere oorzaken voorbij zijn directe verantwoordelijkheid en HEEFT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EXTRA KOSTEN, WEGLATING, vertragingen, -route of HANDELINGEN VAN ENIGE regering of autoriteit. IN GEEN GEVAL ZAL HotelVliegticket.nl EN HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN OF OP EEN ANDERE WIJZE VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF MET DE VERTRAGING OF HET NIET KUNNEN OM GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN GEGEVENS DIE VIA DEZE WEBSITE OF DIE ANDERSZINS VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. ONDANKS HET BOVENSTAANDE, IN GEEN GEVAL ZAL DE totaal, cumulatief AANSPRAKELIJKHEID VAN HotelVliegticket.nl (of haar agenten of leveranciers) VOOR SCHADE OP BASIS VAN DEZE OVEREENKOMST HET BEDRAG VAN DE BEDRAGEN VERDIEND DOOR HotelVliegticket.nl VOOR het product of dienst die dergelijke schade.
Schadeloosstelling
U gaat ermee akkoord te verdedigen, schadeloos te stellen en HotelVliegticket.nl te vrijwaren tegen eventuele claims te houden, de oorzaken van de actie, eisen, terugvorderingen, verliezen, schade, boetes, straffen of andere kosten of uitgaven van welke soort of aard, inclusief maar niet beperkt tot juridische en boekhoudkundige kosten, ingesteld door (i) u of namens u dan van de aansprakelijkheid hierboven beschreven, of (ii) van derden die voortvloeien uit de inhoud die u indient, post, verzenden, of beschikbaar te stellen via HotelVliegticket.nl, uw gebruik van de Dienst, (iii) een derde partij als gevolg van uw gebruik van de Dienst of het gebruik van de Dienst door een persoon met behulp van uw account en / of wachtwoord, of (iv) van derden die voortvloeien uit uw overtreding van deze voorwaarden van de dienst, of uw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij.
Geen onrechtmatig of verboden gebruik
Als een voorwaarde aan het gebruik van deze dienst, garandeert u dat u niet zult de Service te gebruiken voor een doel dat onwettig is of verboden door deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen. HotelVliegticket.nl raadt u aan om onze Trip gebruik Sharing and Planning diensten zolang je de HotelVliegticket.nl Voorwaarden Gebruik en HotelVliegticket.nl ‘verbod op spam en ongewenste content te volgen.
In het bijzonder is het verboden om HotelVliegticket.nl ’s computer systemen te gebruiken om ongewenst materiaal doorgeven, behalve voor het legitieme doel van het delen van reis routes. Schendingen van onze Gebruiksvoorwaarden en spam beleid kan in juridische stappen tegen u en de beëindiging, resultaat, zonder mededeling, van uw HotelVliegticket.nl account en alle informatie en reis in verband met het HotelVliegticket.nl, doet geen afbreuk aan de rechten door het niet af te dwingen dit beleid in ieder geval waar het van toepassing kan zijn.
U gaat ermee akkoord om niet HotelVliegticket.nl gebruiken om:
• Upload, post, email of anderszins beschikbaar maken van inhoud die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, lasterlijk, vulgair, obsceen, lasterlijk, inbreukmakend op andermans privacy, hatelijk of raciaal, etnisch of anderszins verwerpelijk is;
• voordoen als een andere persoon of entiteit, met inbegrip van maar niet beperkt tot, een HotelVliegticket.nl ambtenaar of reisaanbieders, of om valselijk beweren of anderszins voorstellen van een relatie met een persoon of entiteit;
• Upload, post, email of anderszins beschikbaar maken van content dat je niet het recht om beschikbaar te hebben;
• Upload, post, email of anderszins beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, “junkmail”, “spam”, of elke andere vorm van werving;
• Upload, post, email of anderszins beschikbaar maken van materiaal dat software virussen of andere computer code, bestanden of programma’s te onderbreken, vernietigen of de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te beperken;
• hinderen of verstoren van de Service of de servers of netwerken verbonden aan de Dienst;
U erkent dat HotelVliegticket.nl kan wel of niet vooraf te controleren de inhoud, maar dat HotelVliegticket.nl het recht (maar niet de plicht) naar eigen goeddunken te screenen, te weigeren, of te verplaatsen content die beschikbaar is via de Service heeft. Zonder het voorgaande te beperken, wordt HotelVliegticket.nl en haar aangestelden hebben het recht om alle inhoud die deze voorwaarden overtreedt of Service of anderszins verwerpelijk is te verwijderen. U gaat ermee akkoord dat je moet evalueren en draagt alle risico’s die samenhangen met het gebruik van de inhoud, met inbegrip van het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke inhoud. In dit verband, erkent u dat u niet kan beroepen op enige inhoud gemaakt door HotelVliegticket.nl of ingediend bij HotelVliegticket.nl.
Reclame en links naar sites van derden
Deze website bevat hyperlinks naar websites die door andere partijen dan HotelVliegticket.nl. Deze hyperlinks zijn bedoeld voor uw informatie en referentie. HotelVliegticket.nl heeft geen controle over zulke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik ervan. HotelVliegticket.nl ’s opname van hyperlinks naar dergelijke websites impliceert geen goedkeuring van het materiaal op dergelijke websites of enige connectie met de exploitanten ervan. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat HotelVliegticket.nl niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of waarvan wordt beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten beschikbaar via een derde partij website.
Intellectuele Eigendom
U stemt ermee in niet te kopiëren, ingenieur, of poging om een source code te ontdekken, te verspreiden of afgeleide werken op basis van de Service, geheel of gedeeltelijk te keren. U gaat ermee akkoord geen toegang tot de Dienst op een andere manier dan via de interface die door HotelVliegticket.nl bedoeld voor gebruik bij de toegang tot de Dienst. Bovendien, alle software die beschikbaar wordt gesteld van deze website, inclusief, zonder beperking, alle HTML-code en Web controls, eigendom van of in licentie bij HotelVliegticket.nl. Elke reproductie of herdistributie van deze software is uitdrukkelijk verboden.
HotelVliegticket.nl ’s reizen zoeken, planning en inkoop hulpmiddelen zijn om gebruikers te helpen bij het bepalen van de beschikbaarheid van reis-gerelateerde goederen en diensten. Garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud en over de wettelijke bevoegdheid tot het aangaan van deze overeenkomst en om deze website te gebruiken in overeenstemming met alle bepalingen en voorwaarden. U stemt ermee in financieel verantwoordelijk voor al uw gebruik van deze website worden (evenals voor het gebruik van uw account door anderen, inclusief, zonder beperking, bij u wonende minderjarigen). U garandeert ook dat alle informatie die door u of leden van uw huishouden in het gebruik van deze website is juist en volledig.
U begrijpt alle aankopen op websites van derden worden verricht onder de voorwaarden van de geschetste op de leveranciers website en dat elke schending van de voorwaarden een leverancier van aankoop kan leiden tot annulering van uw reservering (s) of de aankoop, in je wezen ontkend toegang tot alle vluchten of hotels, in uw eventuele betaalde bedragen voor deze reservering (s) of aankoop verval. U bent geheel verantwoordelijk voor alle kosten, vergoedingen, rechten, belastingen en ramingen die voortvloeien uit het gebruik van deze website.
Vakantiebestemmingen
Hoewel de meeste reizen is zonder incidenten verlopen, kan reizen naar bepaalde bestemmingen te betrekken groter risico. Door het aanbieden voor verkoop reizen naar bijzondere bestemmingen, doet HotelVliegticket.nl HotelVliegticket.nl geen garantie dat de reis naar die punten aan te raden is of zonder risico en is niet aansprakelijk voor schade of verlies die kan leiden van reizen naar bestemmingen.
Toepasselijk recht
Deense wet regelt de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, alsmede alle geschillen die kunnen voortvloeien uit de overeenkomst of het gebruik van HotelVliegticket.nl.
Elke juridische acties die zich kunnen voordoen zal worden ingediend in Kopenhagen, Denemarken, en de partijen hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming, en aan de exclusieve bevoegdheid van deze rechtbanken over een rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit deze algemene voorwaarden.

Het HotelVliegticket.nl Team